World of Warcraft / Lore / Ner'zhul
Dnes je 22. 04. 2024 a svátek má Evženie
čas čas čas čas čas čas Právě používáte prohlížeč Neznámý
Novinky   ||   < World of WarcraftZábava a HryTitan QuestDiablo 3 >

Ner'zhul

Autor: Barnews / 19. Dubna 2010 / Přečteno: 2990x

Ner'zhul byl vůdčím šamanem Shadowmoonského klanu v Draenoru. Ostatní si ho velmi vážili a respektovali ho. Jednoho dne se Ner'zhulovi zjevil duch jeho zesnulé přítelkyně Rulkan. Jednalo se však o Kil'Jaedenovu iluzi. Skrze Rulkan Kil'Jaeden nahlodával Ner'zhulovi mysl. Snažil se ho nasměrovat proti Draeneiům, kteří také v Draenoru žili. Říkal, že přišli, aby zabrali jejich svět. Ze začátku tomu Ner'zhul nevěřil, neboť Draeneiové nedělali zlé věci. Jak ale naslouchal, jeho úsudek se brzy pokřivil.

Potom mu Rulkan představila Kil'Jaedena osobně. Ten Ner'zhulovi dál našeptával lži. Ner'zhul se od Kil'Jaedena naučil mnohé z černokněžnictví. Netrvalo dlouho a Ner'zhul obávající se hrozby od Draenei podnítil ostatní klany k válečnému úderu. Mírumilovní Draeneiové byli téměř bez šance.

Čím dále to zacházelo, tím více Ner'zhulovi pochyby rostly. Nenávist, kterou Kil'Jaeden k Velenovi, vůdci Draenei, pěstoval, byla nehodná božské bytosti jakou byl Kil'Jaeden. Navíc zde byla zjevná podobnost mezi Draenei a Kil'Jaedenem samotným. A tak se tedy Ner'zhul vypravil na posvátné místo jejich předků, Oshu'gunu, aby se dopátral pravdy. Pravda ho zasáhla tvrdě. Předkové v něm nyní viděli zrůdu, ne jednoho z nich. Dozvěděl se, že s ním Kil'Jaeden hrál nečistou hru a zneužil orky ke svým zlým záměrům.

Krvavý Pakt

Ner'zhul se vzepřel Kil'Jaedenovi. Gul'dan, Ner'zhuluv učedník, který lačnil po moci, však zradil svého mistra. Ner'zhul byl zbaven všech svých pravomocí. Stal se jen loutkou, která smí jen přihlížet tomu, jak se jeho rasa žene do otroctví démonů. Na jeho místě nyní stanul Gul'dan. Ten byl však dosti neopatrný. Dovolil svému bývalému mistrovi nahlédnout do záznamů a plánů temné rady. A tak se stalo, že se Ner'zhul dozvěděl, co Kil'Jaeden chystá s orky. Chtěl je upsat k Plamenné legii krvavým paktem. Měli se napít krve Mannorotha Ničitele a stát se válečnými bestiemi.

Ner'zhul musel jednat tajně. A rozhodl se, že jen jeden náčelník klanů je natolik duchapřítomný, aby dal na jeho radu. Byl jím Durotan. Nedovolil svému klanu vypít Mannorothovu krev. Od té doby byl Durotan a jeho nejbližší jedinými, kdo věděli o Ner'zhulově činu. Toto tajemství zemřelo o pár let později s nimi.

Zničení Draenoru

Následovaly dvě invaze do Azerothu. Horda byla v obou válkách poražena. Po té druhé se lidé chopili iniciativy a vytáhli s vojenskou sílou skrze portál porazit orky na jejich území. Ner'zhul viděl, že vše selhává. Často vídal předzvěsti smrti. Chtěl utéct lidem i Kil'Jaedenovi na nějaký nový svět, kde se budou moci skrýt. Napadlo ho, že řešením by mohlo být otevření nových portálů, jako je ten do Azerothu.

K provedení plánu bylo potřeba pár mocných artefaktů. Byly jimi Lebka Gul'dana, který zahynul během druhé války, Sargerasovo Žezlo, Oko Dalaranu a Medivhova Kniha. Jako první získal lebku. Tento mocný artefakt zlého černokněžníka Gul'dana měl na Ner'zhula neblahý vliv. Ner'zhul se stejně jako dříve Gul'dan začal náhle více zajímat o své blaho. Horda ho již zajímala mnohem méně. Když sesbíral všechny artefakty, začal po celém Draenoru otvírat portály. Nyní ho zajímali již jen jeho vlastní zájmy, jeho vlastní moc. Arogantní Ner'zhul se nyní rozhodl odejít z Draenoru. Nechávajíce za sebou Hordu, prošel portálem jen s pár jeho následovníky. A když opustil Draenor, odešla s ním i jeho energie udržující kouzlo. Svět byl v jediném okamžiku rozerván na kusy. Draenoru byl konec. Na druhém konci portálu byl překvapený Ner'zhul lapen Kil'Jaedenem a rozcupován. A ten si pro něj přichystal ještě horší osud než smrt. Rozerval mu tělo a duši lapil do své moci.

Král Lichů

Ner'zhul souhlasil, že mu bude znovu sloužit. A tak Kil'Jaeden nenechal jeho duši odejít ze světa. Uvěznil Ner'zhula do ledovce z Twisting Netheru a ten byl umístěn do Northrendu. Byl stvořen Král Lichů, mocný služebník Plamenné Legie. Ner'zhul byl spoután a kontrolován Kil'Jaedenovou mocí, ve skrytu jeho duše však stále plál oheň nenávisti, touha osvobodit se.

Na Krále Lichů přímo dohlíželi věrní služebníci Plamenné Legie, žalářníci Krále Lichů. Byli to Nathrezimové, Páni Děsu. Hlavním z nich byl mocný Tichondrius. Jako Král Lichů měl Ner'zhul neobyčejně posílené psychické a mentální schopnosti. Dokázal povolat zpět ty, kteří zemřeli, jako nemtrvé pod jeho mocí. Toho mělo být využito k vyklizení cesty pro příchod démonů.

Když se Ner'zhul naučil plně využívat svou moc, podrobil si pavoučí království Azjol'Nerub a zaplavil pohromou nemrtvých většinu Northrendu, nadešel čas pro připravení světa na invazi Plamenné Legie. Začal pátrat po někom, kdo byl ochoten naslouchat jeho myšlenkám. Tím, kdo se chytil do jeho sítí, byl Dalaranský mág Kel'Thuzad. Spolu s Pánem Děsu Mal'Ganisem začal Kel'thuzad šířit nákazu nemrtvých po celém Lordaeronu.

Šampión pohromy

Nákaza splnila svůj účel a přivedla Arthase do Northrendu. Zde Arthas Menethil uchvátil Mrazivý Smutek a dostal se tak pod kontrolu Krále Lichů. A pak Ner'zhul učinil první krok ke svému osvobození. Nezabránil Arthasovi vykonat svou pomstu. Arthas zabil Mal'Ganise, jednoho z Ner'zhulových žalářníků.

Následovalo velké Arthasovo tažení, jako šampióna pohromy. Na jeho konci byla započata invaze démonů. Archimonde se zhmotnil v Azerothu. Pohroma splnila svůj úkol a nyní byl Král Lichů již neužitečný. Lich Kel'thuzad a Arthas se schovali do ústraní. Archimonde byl tak dychtivý pomstít se temným elfům, že prozatím pozapoměl na Krále Lichů, který měl být vrácen Kil'Jaedenovi.

Ner'zhul se nyní snažil využít čas co nejlépe. Poslal Arthase do Kalimdoru, kde měl vyhledat Illidana a nasměrovat ho směrem, který si Král Lichů přál. A tak se i stalo. Illidan na Arthasovu radu vzal Gul'danovu lebku a s její pomocí porazil nepřítele temných elfů, samotného Tichondria. Nyní již byl Ner'zhul téměř volný.

Svobodu Králi Lichů!

Když byl Archimonde zničen na Hoře Hyjal, snažil se Illidan utéct. Byl však kontaktován samotným Kil'Jaedenem, který si nyní uvědomil, že Král Lichů se dostal mimo jeho kontrolu. Kil'Jaeden rozkázal Illidanovi aby zabil Ner'zhula. Na oplátku měl zaujmout své místo mezi pány Plamenné Legie. Illidan přijal tuto nabídku.

S pomocí nagů Illidan našel Sargerasovu hrobku a uvnitř Sargerasovo oko. S ním byl Illidan schopný namířit destruktivní kouzlo na ledový trůn. A vskutku! Ner'zhul byl proti tomu bezbranný a býval by byl zničen, kdyby nezasáhl Illidanův bratr Malfurion, neboť kouzlo ničilo i samotný Azeroth. Ner'zhul si byl jistý, že ho brzy přijdou dorazit. Co bylo však horší, následkem poškození Ledového trůnu mu velmi rychle ubývaly síly a moc. Právě v tu dobu pocítil úbytek sil i Arthas.

Začal závod s časem. Arthas vyrazil do Northrendu. Tam za pomoci krále Azjol'Nerubu Anub'Araka dorazil až k Ledové Koruně. Zde se utkal Arthas s Illidanem a vyhrál. A potom, když Arthas stanul s Mrazivým Smutkem před Ledovým trůnem a osovobodil Ner'zhula, se naplnil osud. Arthas si nasadil Ner'zhulovu helmu, která přežila explozi ledovce. Král Lichů povstal.

Komentáře

Přidávání komentářů vyžaduje přihlášení.

Bazény, zastřešení ALBION Group, a.s. ZDROJ.cz - katalog odkazů Katalog odkazů TopLink Príma internet Cesky vyhledavac CENT.CZ Addwebsite.eu TOPlist
Výměna odkazů :: optimalizace PageRank.cz
Kontaktujte nás na ICQ 301201191 | nebo 367080819